DODANE / ADDED

2013
Kwadratowe obrazy ukryte na tle rozmaitych powierzchni. Niewielkie formy wpisują się w zastaną ścianę zarówno kolorystyką, jak i fakturą. Imitujące podłoże elementy wyłaniają się z tła dopiero, gdy podejdziemy dostatecznie blisko. Dostrzegając jeden z obrazów, poszukujemy następnych. Niezauważalne na pierwszy rzut oka, stanowią strzępki malarskiej opowieści,  które dopowiedzieć może tylko wyobraźnia odbiorcy./
Square images hidden in the various surfaces. The small form fit with the existing wall of colors and textures. Imitating the substrate elements emerge from the background only when we approach close enough. Recognizing one of the images, we’re looking for the nextUnnoticeable at first glance, they are scraps of painting stories that can only answered by the recipient’s imagination.

 

obraz 11obraz 14
obraz 1

obraz 2

obraz 4a   obraz 390a   obraz 362a   obraz 15a  obraz 10a   DSCN5639a   03 obraz 381a   04 obraz 372a

 

Prace powstały w maju 2013 na ścianie Galerii nad Wisłą w Toruniu z okazji Święta Bydgoskiego Przedmieścia./

The works were created in May 2013 on the wall of the Gallery of the Vistula river in Torun,organized under Bydgoszcz Suburb Feast.