DZIENNIK / NOTEBOOK

 

od 2014 / since 2014

/ since 2014►

„Dziennik”. Projekt rysunkowy. Blog na którym codziennie umieszczam jeden, aktualny rysunek./

„Notebook”. Drawing project. Blog on which I place one current drawing every day.

 

 

http://ddziennik.blogspot.com/dziennik3-nazwa

 

Rysowanie to codzienność. Zawsze mam przy sobie szkicownik. Chwile, z którymi nie wiadomo co zrobić wypełniam rysunkami. Skojarzenia przypadkowych form, myśli, odczucia – twory plastyczne powołane do życia bez konkretnych intencji, ilustrujące nie tylko przelotne refleksje, ale również treści kryjące się w mojej podświadomości./

Drawing is everyday. I always have a sketchbook with me. Moments in which there is nothing to do, I fill with drawings. Association of random forms, thoughts, feelings, artistic creations brought to life without specific intent, illustrating not only the fleeting reflections, but also the content hidden in my subconscious.

 

08_09_14  14_08_12

14_05_18  14_05_20  14_05_21   14_05_22   14_05_26  14_05_29  14_05_30  14_10_20  15_08_14  16_08_14  23_08_14

 

2017_12_11 2018_01_15 2018_01_11 2018_01_18 2018_03_14 2018_07_19

pająk GIF

zdjęcia z wystawy / photos from exhibition

AA004b AA005 AA0016b AADSCN9407 DSCN9490 DSCN9498 DSCN9499 AA009099 DSCN9497 Alicja Wieczorek _ Dziennik _rysunek _ Notebook_drawing DSCN9501