GDZIE JEST WODA? / WHERE IS THE WATER?

2017

 

Instalacja dźwiękowa i wideo zrealizowane na wystawę AQUAPRESJA.
Sound installation and video created for the AQUAPRESJA exhibition.

Projekt dźwiękowy- kAKaFurie. / Sound project- kAKaFurie.


dźwięki / sounds: Alicja Wieczorek & Katarzyna Wendland
zdjęcia / pictures: Alicja Wieczorek & Katarzyna Wendland
montaż / setup: Alicja Wieczorek
oprawa graficzna / graphic design: Grzegorz Wawrzyńczak

 

.

 

 

Film ukazuje przestrzeń okalającą zbiornik wieży ciśnień, wąską na 80 cm i bardzo wysoką. Obiekt znajduje się na terenie stacji wodociągowej „Stare Bielany” w Toruniu.

The film shows the space surrounding the reservoir of the water tower, narrow at 80 cm and very high. The object is located in the water supply station „Stare Bielany” in Torun (Poland).

Idąc tym ciasnym korytarzem odnosi się wrażenie, że droga nie ma końca. Niewiarygodnie wysokie sklepienie dodaje przestrzeni majestatycznego charakteru. Niepokój budzą panujące tu dźwięki i towarzyszy nam ciągła niepewność spowodowana ograniczonym polem widzenia. Dziwne metalowe elementy, włazy, śruby, wysokie okna przez które wpada rozproszone światło dnia budują niepowtarzalny klimat.

Walking through this narrow corridor the impression is that the road has no end. Incredibly high vaulting adds majestic character of that space. Sounds awakens anxiety accompanied by constant uncertainty due to the limited field of vision. Strange metal elements, hatches, screws, high windows through which scattered light of day creates a unique atmosphere.


Podczas realizacji filmu został zastosowany efekt odbicia lustrzanego. Nie wprowadzono korekty obrazu, jedynie delikatne przejścia pomiędzy fragmentami filmu.

The mirror effect was applied to the film. No image correction, only gentle transitions between film footage.

gdzie jest woda screen 01 gdzie jest woda screen 02 gdzie jest woda screen 03 gdzie jest woda screen 04

 

 

kAKaFurie

Instalacja dźwiękowa zrealizowana na wystawę AQUAPRESJA w toruńskiej wieży ciśnień „Stare Bielany”.

Sound installation for AQUAPRESJA exhibition in Toruń’s water tower „Stare Bielany”.