GRA W OBRAZY / IMAGES GAME

2012

Cykl siedmiu obrazów o wymiarach 160 x 200 centymetrów, wykonanych farbami w spreju i akrylem. Każdy obraz złożony jest z 20 kwadratowych płócien   o wymiarach 40 x 40 centymetrów. Istnieje możliwość przestawiania elementów obrazu, dzięki czemu prace za każdym razem mogą być prezentowane w innej konfiguracji. Cykl odwołuje się do bliskich wszystkim z dzieciństwa puzzli, klocków, układanek. Tytuł stanowi analogię do powieści Julio Cortazara „Gra w klasy”, gdzie kolejność czytanych rozdziałów wpływa na rozumienie całości, a decyzja należy do odbiorcy/

A series of seven images (160 x 200 cm) made spray paint and acrylic. Each image consists of twenty square canvasesmeasure 40x40cm. There is a possibility of switching elements of painting so that works each time can be presented in a different configuration. Cycle recalls to close all childchood blocks and puzzles.Title is analogous to Julio Cortazar’s novel „Hopscotch” where the order of chapters affects the understanding of whole and the decision refers to recipient.

 biały kwardeat

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy I_160x200cm_2012

 

 

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy II_160x200cm_2012

 

 

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy III_160x200cm_2012

 

 

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy IV_160x200cm_2012

 

 

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy V_160x200cm_2012

 

 

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy VI_160x200cm_2012

 

 

 

Alicja Wieczorek_Gra w obrazy VII_160x200cm_2012

 

 

 

 

Alicja Wieczorek_wystawa dyplomowa 1Wystawa dyplomowa na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

.

Ważnym elementem ekspozycji cyklu „Gra w obrazy” jest układanka. Widz otrzymuje sposobność ułożenia w dowolny sposób dwudziestu kubików, stanowiących duplikat jednego z obrazów. Dzięki temu odbiorca staje się jednocześnie współtwórcą wystawy. Może ingerować w układankę w dowolny sposób – zamienić miejscami pojedyncze elementy, lub wprowadzić całkowitą zmianę konfiguracji kwadratów. Dzięki temu odbiorca będzie mógł wnikliwiej przyjrzeć się pozostałym obrazom z cyklu, zobaczyć je w osobisty sposób, zastanowić się nad budową obrazu, oraz elementami, które wcześniej umknęły jego uwadze./

The puzzle is an important element of „Images Game” exhibition.  The viewer gets the opportunity to pose in any way twenty cubes which are duplicate of one image. This allows the recipient becomes the co-creator of the exhibition. He may interfere with the puzzle in any way swap the individual components, or make a complete change of the configuration of squares. The recipient will be able to look in greater depth at the other images see them in a personal way, consider the construction of the image, as well as elements that have escaped his attention.

.

ukł csw2

„Dyplomy 2012” – wystawa prezentująca wyróżnione prace dyplomowe, CSW „Znaki Czasu” Toruń

unnamed-gap

.

Fragmenty prac:

miniatura gra w obrazy2 6-1 6-9 6-11 miniatura gra w obrazy 1-2 1-11 1-16 2-4 2-7 2-10 2-16 1 2 14 4-1 4-2 4-5 4-10 4-16