POWÓDŹ / FLOOD

2013

Punktem wyjściowym dla powstania prac była powódź, a dokładniej zdjęcia zrobione podczas kwietniowej fali na Wiśle oraz dźwięki kojarzące się z powodziową dewastacją takie jak tłuczone szkło, łamania i trzaski. Po odpowiednim przetworzeniu fotografii i dźwięku powstały ruchome obrazy, zdeformowana wizja powodzi, którą ciężko utożsamić z lokalnym kataklizmem./

The starting point for the creation of the work was the floodphotos taken during the April wave of the Vistula and sounds evocative of the flood devastation such as broken glass, breaking and cracking. After appropriate processing photographs and sound, the result was moving images, deformed vision of the flood, which is hard to identify with a local disaster.

 

przenikające się fale 07

 

niebieskie fale 02

 

powodz2

 

 

powodz3

obraz 361     powodz4    Alicja Wieczorek_Powódź_00   1000189_213963808752927_91058177_n 943215_213963768752931_1086570471_n     chlupoczące fale 05    obraz 328   obraz 359a