PRACOWNIA / WORKSHOP

SZTUKA W PROCESIE / ART IN PROGRESS

ALICJA WIECZOREK

 

 

Białe płótna zawsze na mnie czekają. Małe 10 x 10 cm lubię zabierać w plener. Wrzucam garść płócien do torby, wybieram zestaw farb, w tym kilka puszek spreju oraz resztę ekwipunku – pędzle, gąbeczki, szmaty, taśmę papierową, capy do puszek, płyn do maskowania, w tym samym celu – gazety, słoik na wodę, spryskiwacz i różne inne rzeczy. Wybieram je dość spontanicznie, po czym udaję się w plener, przeważnie rowerem. Praca zwykle idzie szybko, szczególnie gdy świeci słońce i mokra materia farby schnie błyskawicznie. Nieograniczona przestrzeń do pracy umożliwia układanie elementów w najróżniejsze konfiguracje. Często wykorzystuję znalezione w przyrodzie ciekawe formy jako szablony. Światło jest idealne, dokładnie widać odcienie barw i strukturę płótna. Lubię czerpać przyjemność z czynności tworzenia, poddać się procesowi mieszania farb lub rysowania cienkopisem. To co ostatecznie powstanie jest dla mnie równie ważne jak sama czynność i przyjemne wyzwolenie strumienia myśli.

White canvas always await me. I like taking the small ones, 10 x 10 cm outdoors. I put a few canvases into my bag, I choose a set of paints, including several cans of spray and the rest of the kit – brushes, sponges, clothes, paper tape, can cups, masking liquid and a newspaper for the same use, a jar for water, a sprinkler and many other things. I chose them pretty spontaneously and go outdors, usually by bike. Work usually goes quickly, especially when the sun shines and the wet matter of the paint dries instantly. The unlimited room for work enables arranging elements in various configurations. I often use previously found in nature interesting forms as patterns. The light is perfect. the shades of color and the structure of the canvas are clearly visible. I like deriving pleasure from the activity of creation itself, undergoing the process of mixing paints or drawing with a fine liner. What is finally created is as important for me as the activity itself and the pleasant release of the flow of thoughts.

.

Alicja Wieczorek_pracownia_obraz cyklu 'Pamiętnik' w procesie_netpracownia 2019Alicja Wieczorek + Krąg III Plener w Płotowie_netAlicja Wieczorek_pracownia 2014Alicja Wieczorek Genesis III z kotem_marzec 2016Alicja Wieczorek_maska_

 

Zimą tworzę głównie w małej pracowni. Formaty 80×80 cm są tu maksymalne, by malować swobodnie na balkonie lub w pokoju na stole czy podłodze. Wszystkie meble i podłogi są przez to brudne, ale ja lubię ten kameralny, zdominowany przez farbę klimat. Nowe, zwłaszcza nieskończone obrazy, wieszam na ścianie w rzędach i przypatruję się im mimochodem, kiedy nie maluję. Rozkładam je wokół siebie, na sztaludze, podłodze, opieram o krzesła. Szukam relacji między elementami – wspólnych mianowników. Kiedy pracuję nad nowymi obrazami, inne prace, których nie udało mi się jeszcze skończyć, oraz gotowe i ledwie rozpoczęte, leżą wokoło w przypadkowych kontekstach, zamieniając pracownię w jeden wielki obraz, nad którym pracuję.

In winter, I mostly create in my small studio. The forms of 80 x 80 cm are maximum here to paint freely on the balcony or in a room on the table or on the floor. I sometimes paint using paints in spray in the kitchen. All the furniture and floors are splashed because of that but I like this cozy atmosphere, dominated by paint. I hang new, especially infinite paintings on the wall in rows and stare at them casually when I’m not painting. I spread them around me, on an easel, on the floor, leaning on chairs. I am looking for relationships between elements – common denominators. When I’m working on new paintings, other works that I haven’t finished yet, and ready and barely started, lie around in random contexts, turning the studio into one big picture I’m working on. (…)

 

Alicja Wieczorek_obraz z cyklu 'Pamiętnik' w procesie_nad Wisłą_2019Alicja Wieczorek_obraz 'Pamiętnik Aquarius' w procesie_Toruń_2016Alicja Wieczorek_ obraz 'Genesis I' na sztaludze w pracowni_2016Alicja Wieczorek_3pracownia 2016Alicja Wieczorek_obrazy w pracowani_2015

 

Pasjonuje mnie obserwacja naturalnych struktur – skał, pni drzew, tafli wody. Gdy natknę się na inspirujący motyw – czas potrafi się dla mnie zatrzymać. Organiczne formy i nawiązująca do natury materia moich obrazów wywodzą się niejednokrotnie z mikro- i makroświata, który fascynuje mnie swoją różnorodnością i złożonością. Obserwując naturę robię dziesiątki fotografii. Istotne są dla mnie ich walory artystyczne, ale traktuję je też jako dokumentację, do której sięgam szukając inspiracji. Korzystam z fotografii także w kreacji artystycznej, wykorzystując je i przetwarzając przy realizacji kolaży, filmów i animacji.

I am passionate about observing structures – rocks, trunks of trees, the sheet of water. When I come across an inspiring theme – time can stop for me. Organic forms and the matter of my paintings referring to nature often come from the micro and macroworld, which fascinate me with its variety and complexity. I observe nature and take dozens of photographs. Their artistic valors are crucial for me but I also treat them as a documentation to which I turn while looking for inspiration. I use photograps in artistic creation as well, using them and reworking while making collages, films and animations. (…)

.

Alicja Wieczorek_Wisła_2018_Toruń_netAlicja Wieczorek_plener nad Wisłą_2019  Alicja Wieczorek_pracowniapędzel i koronki   Alicja Wieczorek_obraz z cyklu 'Pamiętnik' w procesie_2018Alicja Wieczorek_obraz z cyklu 'Pamiętnik' w procesie_2016Alicja Wieczorek_obraz z cyklu 'Pamiętnik' w procesie_pracownia_2016Alicja Wieczorek_fotografia_Wenecja_2017Alicja Wieczorek_obraz'Pamiętnik Aquarius' w procesie_2016pracownia i PipiśAlicja Wieczorek_Kręgi I_pracownia 2016farby w pracowniAlicja Wieczorek_malowanie obrazu_pracownia_2016Alicja Wieczorek_projekt 'Kamienie przyfrożne_Bieszczady_Terka_2019Alicja Wieczorek_obraz 'Pamiętnik Ocean' w procesie_2016Alicja Wieczorek_malowanie obrazu 'Pamiętnik Ocean'_pracownia_2016Alicja Wieczorek_sprejeAlicja Wieczorek_Grudziądz_plener 2012_netAlicja Wieczorek_Gra w obrazy_pracownia_2012_netAlicja Wieczorek_pracownia 2013

   

strzałka