WONDERLAND

.


 https://youtu.be/pRuFZK2RxTo

audio- Grzegorz Wawrzyńczak

video- Alicja Wieczorek

 

Tajemniczy świat dwóch artystów połączony w realizacji audiowizualnej. Insekty pełzające wśród abstrakcyjnych rytmów, tajemnicze źródła w leśnej głuszy, chaos cyfrowego zapisu i równowaga świata natury. Makro ujęcia filmowe i rytmiczne gitarowe impresje, obraz i dźwięk z pogranicza jawy i snu.

The mysterious world of two artists combined in an audiovisual realization. Insects crawling among abstract rhythms, mysterious springs in wild forest, the chaos of digital recording and the balance of the natural world. Macro shots and rhythmic guitar impressions, image and sound from the borderline of waking and a dream.

 

.
Wideo zrealizowane na wystawę WONDERLAND
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
wernisaż: 9 luty 2018, godz. 18:00 (9.02- 04.03.2018)
Artyści: Alicja Wieczorek i Grzegorz Wawrzyńczak

.
Video made for the WONDERLAND exhibition
Gallery of Contemporary Art in Wloclawek (Poland)
opening: 9 February 2018, at 18:00 (9.02 .- 04.03.2018)
Artists: Alicja Wieczorek and Grzegorz Wawrzynczak

 

0minitura3 0minitura8 0minitura10 0minitura45 frtu minitura10a