WSPÓŁPRACA / COOPERATION

.


Zapraszam wszystkich do współpracy!
I invite everyone to cooperation!

 

galeriadzika@gmail.com

(0048) 530 443 202